Osakesijoittaminen tapahtuu osakepörssissä, jossa käydään kauppaa avoimien osakeyhtiöiden osakkeilla, jossa pörssi toimii välittäjänä. Myöskin muiden yhtiöiden osakkeiden ostaminen on mahdollista mutta niistä kaupoista pitää aina erikseen sopia yhtiön omistajan kanssa, joka vastaa näistä osakkeista.

Osakeyhtiöt jakavat voittoaan näille osakkeiden omistajille, näillä osakkeilla on tietty EPS (Earning Per Share), tämä tarkoittaa, että jos yhtiö on tehnyt voittoa 2 miljoonaa vuodessa ja osakkeita on 2 miljoonaa, saa jokainen osake 1€.

Osakesijoittamisessa on siis kaksi tapaa ansaita rahaa. Toinen on yritysten mahdollisesti osakkeille maksama osinko, josta edellä esimerkki ja toinen, se yleisin tapa on hakea osakkeita silloin kun ne ovat halpoja, ja myydä silloin kuin ne ovat kalliita. Varsinkin uudemmilla yrityksillä ja yrityksillä jotka toimivat nopeasti vaihtuvilla markkinoilla, saattaa osakkeiden arvonkehitys olla todella ailahtelevaa. Kun vastaavasti vanhoilla yrityksillä, joiden liiketoiminta on varsin ”kiveen hakattua” ovat tuotto-odotukset maltillisia mutta myös vastavuoroisesti tappiotkaan eivät välttämättä kasva suuriksi.

Jos oikeasti olet miettimässä osakesijoittamista, sinun kannattaa ensin tarkastella kunnollisesti osaa talouttasi. Kuinka paljon sinulla on heti aluksi mahdollisuus sijoittaa, ja kuinka voit lisätä sijoituksiasi ajan kuluessa. Osakesijoittaminen on riskialttiimpaa kuin esimerkiksi rahastosijoittaminen, sillä rahastoissa sijoitukset jakautuvat moneen osakkeeseen ja vielä useimmiten useammalle eri alalle mutta henkilökohtaiset suorat sijoitukset suunnataan aina yksittäisiin osakkeisiin.

Osakesijoittaja voi saada isompia voittoja kuin rahastosijoittaja mutta toisaalta osakkeiden arvo voi myös laskea nopeasti, joten osakesijoittaminen vaatii sijoittajalta aktiivista osakemarkkinoiden seurantaa. Rahastosijoittamisessa pankin sijoittajat hoitavat osakemarkkinoiden seurannan ja osakkeiden oston ja myynnin, jotka sitten muodostavat rahaston arvonnousun tai laskun.

Osakemarkkinoista

Nykyään suomalainenkin osakesijoittaja pääsee kohtuullisen helposti käsiksi myös ulkomaisiin pörsseihin sijoittamiseen. Kaikessa osakesijoittamisessa vain pitää muistaa oman taloudellisen tilanteen seuraaminen ja vain sillä omaisuuden osalla sijoittaminen, mihin on varaan. Varsinkin velaksi sijoittamista ei suositella. Kylläkin asuntosijoittaminen on sijoittamisen muoto, jonka aloittamiseksi monet asunto- ja kiinteistösijoittajat ovat käyttäneet lainarahoitusta.

Osakesijoittamisen aloittamisen ei tarvitse välttämättä olla vaikeata, kunhan vain ensin tutustuu alaan, sen sanastoon ja tutkii erilaisten nettipalveluiden ja pankkipalveluiden kautta, mitä mahdollisuuksia todella on. Osakesijoittamisessa on mahdollista saada pikavoittojakin, mutta pääsääntöisesti myös osakesijoittaminen on pitkän ajan sijoittamista ja esimerkiksi laatuyhtiöihin sijoittaminen on historiaa katsottaessa aina tuottanut markkinoiden keskivertotuottoa paremman tuoton, kunhan tarkasteltava ajanjakso on ollut vähintään kymmenen vuotta.

Sanastoa

Siinä vaiheessa, kun oikeasti alkaa miettiä osakesijoittamista ja omilla rahoilla osakkeita ostamaan lähtiessä on hyvä tietää mitä tarkoittavat mm. sellaiset sanat kuten matala riski, riskipainotettu, minimivolaliteetti, markkinatuotto, osinko, arvo, momentti, tasapainoitettu, matala tuotto, korkea tuotto, hajauttaminen.

Hajauttaminen

Osake- ja rahastosijoittamisessa molemmissa on hyvä käyttää kahta eri hajauttamista. Toinen on ajallinen hajauttaminen eli ennemmin ostetaan usein ja eri ajankohtina kuin että ostetaan paljon kerralla. Ja toinen hajauttaminen tarkoittaa, ettei kannata laittaa rahojaan yhteen koriin vaan hajauttaa sijoitukset eri yhtiöille ja mielellään vielä eri liiketoimintaloille.